The One Titan


Un ultimate gadget de la Hp =>HP iPAQ. Eu mai bat campii cu comentarii inutile.

Mai bine vedeti voi totul despre the one titan